Skip to main content
Våra trägolv

Sveriges bredaste och längsta plankgolv

Du kliver in genom dörren och det är svårt att låta bli att skönja de massiva, breda och långa golvplanken som sträcker sig bort till andra änden av rummet. De är äkta, eleganta och vackra att titta på. Dessa massiva trägolv bär på en historia som sträcker sig flera hundra år tillbaka i tiden.

Tåliga och tidlösa trägolv

Till skillnad mot industriella träprodukter med plastlacker som gör golvet känsligare mot slitage så åldras våra plankgolv med värdighet och blir vackrare med åren. De massiva trägolven är tidlösa, levande och alla golv har sin unicitet. 

Beroende på vilket träslag och ytbehandling du väljer så får du olika uttryck och karaktär hos ditt trägolv. Vi erbjuder primärt trägolv av fem träslag — ek, douglasgran, furu, gran, ask och alm — men försöker möta våra kunders önskemål även om det sträcker sig utanför dessa.

Komplettera ditt plankgolv med finsnickeri

Önskar du specialbeställda lister, trösklar eller bänkskivor i samband med ditt plankgolv? Alla kunder som beställer golv utav oss kan vi erbjuda kompletterande finsnickeri. 

Vi samarbetar med duktiga finsnickare som gjort flertalet jobb åt våra golvkunder under åren.  Det är många som ser en fördel med att få t.ex bänkskivor i samma nyans som trägolvet, vilket vi vill kunna erbjuda våra kunder.

Komplettera ditt plankgolv med finsnickeri

Önskar du specialbeställda lister, trösklar eller bänkskivor i samband med ditt plankgolv? Alla kunder som beställer golv utav oss kan vi erbjuda kompletterande finsnickeri. 

Vi samarbetar med duktiga finsnickare som gjort flertalet jobb åt våra golvkunder under åren.  Det är många som ser en fördel med att få t.ex bänkskivor i samma nyans som trägolvet, vilket vi vill kunna erbjuda våra kunder.

Hållbar råvaruförsörjning

De massiva trägolven från Kullaberg Flooring kommer från noggrant utvalda långsamt växande skogar i Sverige. Samtliga skogar är miljöcertifierade vilket innebär ett hållbart skogsbruk där det inte sker någon försörjning från kalhyggen eller avverkning av så kallade evighetsträd.

I Sverige växer det mer träd än vad som avverkas, där ibland ek. Vi är väldigt måna om våra ekträd och hur vi kan öka andelen ädellövskog i Sverige. En organisation som jobbar med just detta är Ekfrämjandet och Kullaberg Flooring är väldigt stolta över att vara medlemmar i denna.

Närhet till kvalitet

Genom lokal försörjning av råvara från framförallt södra Sverige med kortare transporter får vi en mindre påverkan på miljön. Lokal försörjning utan mellanhänder ger oss också en mycket större kontroll genom hela värdekedjan vilket leder till att vi kan erbjuda våra kunder plankgolv med hög slutkvalitet till ett bra pris. Genom nära samarbeten med skogsägarna kommer vi kunna dela med oss om vart just ditt trägolv kommer ifrån och dess historia. 

Närhet till kvalitet

Genom lokal försörjning av råvara från framförallt södra Sverige med kortare transporter får vi en mindre påverkan på miljön. Lokal försörjning utan mellanhänder ger oss också en mycket större kontroll genom hela värdekedjan vilket leder till att vi kan erbjuda våra kunder plankgolv med hög slutkvalitet till ett bra pris. Genom nära samarbeten med skogsägarna kommer vi kunna dela med oss om vart just ditt trägolv kommer ifrån och dess historia. 

Plankgolv av din egen skog

Kanske äger du egen skog som är redo att ge plats för nästa generations träd? Vi kan då ta hand om dina gamla träd och förädla dem till ditt unika plankgolv.

Ta kontakt!