Skip to main content
Miljöbild av massivt trägolv i ett sovrum
Hem » Golvguide

Golvguide

Här följer mer information till dig som önskar köpa ett massivt trägolv från oss på Kullaberg Flooring. Utöver detaljer om val av uppbyggnad hos ditt plankgolv så får du även kortfattad information kring lägganvisningar, golvvärme samt om skötsel och underhåll.

För ytterligare information och konsultation vänligen kontakta oss.

Uppbyggnad av våra trägolv

Trä är ett levande material vilket innebär att det rör sig i linje med den luftfuktighet som råder i luften det omges av. Vid hög luftfuktighet så sväller träet medan det vid låg luftfuktighet krymper. Detta kan leda till att golven skålar sig och man får större springbildning eller att det kupar sig. För att undvika denna problematik bör man vara noga med val av trägolv, hur det läggs samt förutsättningarna vid läggning. Denna problematik blir större desto bredare och längre plankgolven är samt med betong och golvvärme som underlag.

Treskiktslimmade plankgolv

För ökad formstabilitet men med bibehållen känsla.

Kvalité och nöjda kunder är av prioritet hos oss på Kullaberg Flooring. Vi har därför utvecklat ett extra brett och långt massivt trägolv till kunder som inte har ett optimalt underlag för detta, då det gäller en stor del av våra kunder. Dessa plankgolv består av tre lager trä som är korslimmade för att motverka rörelserna hos trägolvet med upp till en tiondel i jämförelse med ett klassiskt massivt trägolv. Det korslimmade plankgolvet ger samma uttryck som det traditionella massiva trägolvet men är betydligt mycket mer formstabilt. Detta ger en ökad trygghet hos våra kunder som vill lägga ett massivt trägolv med dess karaktär utan att riskera kvalitetsproblem i ett senare skede. Vi är, vad vi vet, den enda aktören på marknaden som erbjuder så långa och breda golv med denna formstabilitet.

Massivt trägolv som är treskiktslimmat
Golvläggning av massivt trägolv eller plankgolv

Lägganvisningar

Ett plankgolv från Kullaberg Flooring är inte komplicerat att lägga utan det läggs på samma sätt som de flesta andra massiva trägolv från andra aktörer. Ett moment som ni som kund slipper är slipning och ytbehandling på plats, vilket är något som sker vid produktionen av våra massiva trägolv om inget annat önskas. Dock kan en sista putsning behöva att ske på lagt plankgolv, beroende på vilken ytbehandling som väljs.

Vid större komplicerade objekt kan vi ombesörja tjänst av läggning och ytbehandling. Utöver det kan vi även guida lokala hantverkare till er.

För mer information om lägganvisningar vänligen kontakta oss på Kullaberg Flooring.

Golvvärme

Det går att lägga våra massiva trägolv på golvvärme men det finns en del att tänka på innan då trägolv rör sig vid temperaturförändringar. Se nedan tips kopplat till trägolv på golvvärme.

  • Se till att undergolvet i betong är mätt till 80% RF mitt i betongen.
  • Ett trägolv mår bäst i en miljö med en relativ fuktighet på 30–60%. 
  • Golvvärme medför ökad uttorkning, vilket leder till extra krympning av trägolvet. För att reducera denna krympning rekommenderar vi vårt treskiktslimmade trägolv.
  • Skydda trägolvet från underlagets fukt med fuktspärr.
  • Vid nybyggnation är det klokt att sätta in tillfälligt värmeaggregat för att driva ut fukten fortare från betongundergolvet. Det kan annars ta upp till ett år att nå rätt fukthalt i betongen och på så vis riskera att försena processen med läggningen av ditt golv.
  • Var noga med att följa de anvisningar som hänvisas till uppstart av golvvärmesystemet.

För mer utförlig information, besök gärna Golvbranschens hemsida, golvbranschen.se, eller kontakta oss på Kullaberg Flooring

Hund som ligger på massivt trägolv med golvvärme

Skötsel och underhåll av trägolv

Åldras med patina.

Att ta hand om ditt plankgolv på bästa sätt är A och O för att bibehålla ett vackert trägolv så länge som möjligt. Beroende på vilken ytbehandling du väljer så sätter det olika krav på dig vad gäller underhåll av ditt massiva trägolv. Vi rekommenderar hårdvaxolja som ytbehandling, då det både ger ett väldigt bra skydd och är relativt lättskött samtidigt som det behåller träets naturliga karaktär. De tips vi anger här riktar sig främst till trägolv med hårdvaxolja som ytbehandling.

För ytterligare konsultation vänligen kontakta oss eller läs mer om hur du tar hand om ditt massiva trägolv på bästa sätt på golvbranschen.se.

Massivt trägolv och plankgolv

Rengöring och underhåll av ditt oljade trägolv

Ett massivt trägolv mår bäst av torrstädning i form av sopning eller dammsugning. Vid behov kan det fukttorkas med en ordentligt urvriden trasa eller mopp. Var försiktig med för mycket vatten, men också vid val av rengöringsmedel. Vanlig grön- och gulsåpa har ett högre pH som inte återfuktar trägolvet. Ett oljat trägolv mår bäst av en återfettande såpa med pH-värde på ca 8-9, gärna med en fetthalt på ca 20-30%. Golvet blir då både rent och återfuktat. 

Med hårdvaxolja som ytbehandling av ditt plankgolv rekommenderar vi underhållsolja efter ca fem år hos de ytor som är mest utsatta, såsom gångstråk i köket.